TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 26 marca 2017 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

2017-03-24 Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach" 2017-03-22 Rozstrzygnięcie przetargu "Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice" 2017-03-22 Ogłoszenie o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na Drobne naprawy elementów metalowych i drewnianych mienia komunalnego zlokalizowanego na terenie miasta Chojnice. 2017-03-17 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na "Podlewanie zieleni miejskiej na terenie Chojnic" 2017-03-17 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO na "Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2017-2018" 2017-03-14 Ogłoszenie o zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO na " Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice" 2017-03-13 Informacja o wynikach postępowania pn. "Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach oraz Szkole podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice”, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-03-13 Informacja o otwarciu ofert dot. postępowania pn. "Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach oraz Szkole podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice”, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-03-09 Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach" 2017-03-07 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30.000 EUR - "Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (separatorów i osadników) zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice na sieci kanalizacji deszczowej, będącej w zarządzie miasta w roku 2017." 2017-03-06 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne "Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach oraz Szkole podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice”, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-03-03 Informacja o wynikach postępowania pn. "Przebudowa ulicy Człuchowskiej w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019." 2017-03-01 Informacja o wyborze oferty dot. postępowania "Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice" 2017-02-24 Drugie rozstrzygnięcie przetargu "Budowa placów zabaw w Chojnicach" 2017-02-22 Informacja o wynikach postępowania pn.: "Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym w ramach projektu pt. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice, w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-02-15 Informacja z otwarcia ofert na przetargu Przebudowa ul.Człuchowskiej w Chojnicach 2017-02-14 Informacja o otwarciu ofert dot. postępowania pn.: "Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym w ramach projektu pt. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice, w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-02-14 Rozstrzygnięcie przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice" 2017-02-13 Rozstrzygnięcie przetargu "Budowa placów zabaw w Chojnicach" 2017-02-10 Rozstrzygnięcie przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Chojnicach" 2017-02-09 Informacja o wynikach postępowania "Dostawa oraz montaż wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach" 2017-02-09 Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zamówienia nie przekraczającego wartości 30.000 Euro pn. „Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla 3 zadań w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego”. 2017-02-08 Ogłoszenie o zamówieniu "Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym w ramach projektu pt. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice, w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-01-31 Protokół z otwarcia ofert - "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice" 2017-01-30 Protokół z otwarcia ofert - "Budowa placów zabaw w Chojnicach" 2017-01-24 Informacja o wpłynięciu ofert na przetarg pn. „Dostawa oraz montaż wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach” 2017-01-18 Protokół spisany z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Truskawkowej, Morelowej, Czereśniowej, Winogronowej, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (dwa odcinki od ul. Reja i od ul. Zapolskiej), Rodziewiczówny, Konarskiego, odcinek ul. Gdańskiej na działce Nr 1828 w Chojnicach. 2017-01-10 Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Chojnicach" 2016-12-23 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2016-12-21 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Adaptację części pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola”

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017