UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

2017-10-20 Informacja o wynikach postępowania "Zarządzanie projektem na stanowisku Koordynator merytorycznego projektu i Asystent koordynatora w Projektach: 1. Aktywne przedszkolaki – upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice, 2. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice" 2017-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie dróg w Chojnicach w okresie zimowym 2017-2018" 2017-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2017-2018" 2017-10-13 Informacja o unieważnieniu przetargu na zakup taboru autobusowego. 2017-10-13 Ogłoszenie o zamówieniu "Remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul. Sukienników i Wałowej wraz z programem prac konserwatorskich , na dz. nr 1665, 1666, 1675, 1676/2, 1672, 2321 i 1674 oraz części działek nr 1676/3, 1684/153 i 1531/2 (bezpośrednio przy granicy z działkami nr 1668/1, 1668/2, 1668/5, 1664 i 1663/2)" 2017-10-13 Informacja o wynikach postępowania dla zadania "Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz z ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" - unieważnienie 2017-10-12 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120l koloru brązowego oraz odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego - popiołu z nieruchomości określonych przez zamawiającego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze. 2017-10-10 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz z ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" 2017-10-09 Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na „Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” 2017-10-02 Informacja z otwarcia ofert "Zarządzanie projektem na stanowisku Koordynator merytorycznego projektu i Asystent koordynatora w Projektach: 1. Aktywne przedszkolaki – upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice, 2. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice" 2017-09-29 Informacja o wynikach postępowania na "Budowę boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole podstawowej Nr 5 w Chojnicach" 2017-09-25 Informacja o unieważnieniu przetargu na "Przebudowę Fosy Miejskiej w Chojnicach" 2017-09-22 Informacja o otwarciu ofert dla zadania "Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach" 2017-09-08 Informacja z otwarcia ofert "Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach" 2017-08-31 Rozstrzygnięcie przetargu "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ul. Dworcowej" 2017-08-10 Informacja o unieważnieniu przetargu na "Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia o elementy małej architektury" 2017-08-04 Informacja o wynikach postępowania "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach" 2017-08-02 Informacja o wynikach postępowania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice" 2017-07-31 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach" 2017-07-28 Informacja z otwarcia ofert przetargu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ul. Dworcowej" 2017-07-24 Ogłoszenie o zamówieniu "Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia o elementy małej architektury" 2017-07-24 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach” 2017-07-21 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych" 2017-07-11 Rozstrzygnięcie przetargu na "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach" 2017-07-05 Informacja z otwarcia ofert na "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach" 2017-07-04 Rozstrzygnięcie przetargu na Rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz. 2017-06-29 Informacja o wynikach postępowania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice" 2017-06-26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn." Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach" 2017-06-19 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. "Zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 maja 2021 r." 2017-06-14 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017