UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

10 LAT Chojnice - Emsdetten

10 lat partnerstwa miast Chojnice i Emsdetten. Miasta Chojnice i Emsdetten (Niemcy) świętują w roku 2006 dziesiątą rocznicę zawarcia umowy partnerskiej. W obu miastach zaplanowano uroczyste obchody jubileuszu. Jest to okazja zarówno do spotkania osób zasłużonych dla budowania polsko-niemieckiego partnerstwa, jak i do nawiązania nowych kontaktów. Historia kontaktów pomiędzy miastami sięga roku 1994, kiedy to po raz pierwszy nawiązano korespondencję. Pierwsza wizyta delegacji niemieckiej w Chojnicach miała miejsce w maju 1995 roku. Rewizyta nastąpiła we wrześniu tego samego roku, natomiast oficjalne stosunki potwierdziła umowa zaaprobowana przez obie Rady Miejskie i podpisana przez Burmistrzów 16 kwietnia 1996 roku. Od tego czasu partnerstwo rozwijało się na różnych płaszczyznach. Chojniczanie wielokrotnie odwiedzali Emsdetten, często goszcząc na imprezie wystawienniczej „Emsdettener September”. Miasto partnerskie odwiedzały nie tylko oficjalne delegacje, ale również członkowie zespołów kulturalnych (Kaszuby, Purtki, Teatr Niepokorny, Chór Lutnia, Chór Cantabile i in.), uczniowie szkół (Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 5), członkowie stowarzyszeń (Polski Czerwony Krzyż, Bractwo Kurkowe) i sportowcy (piłkarze ręczni). Niemieccy partnerzy niejednokrotnie wspierali Chojniczan, przekazując środki finansowe bądź sprzęt dla chojnickiego szpitala. Trwałym pomnikiem partnerstwa jest inwestycja mieszkańców Emsdetten - fabryka „Relaks” w Topoli koło Chojnic. Obchody 10-lecia partnerstwa, zarówno w Chojnicach jak i w Emsdetten, organizowane są w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem programu Komisji Europejskiej „Promowanie Aktywnego Obywatelstwa Europejskiego” - Wsparcie Działań w Dziedzinie Partnerstwa Miast - Spotkania Obywateli – 2006" wdrażanego przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Chojnice i Emsdetten – zestawienie informacji o miastach Fotoreportaż z obchodów 10 – lecia partnerstwa miast – Emsdetten 16.06.2006 -20.06.2006 Program uroczystości w Chojnicach 30.06.2006 – 3.07.2006
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017