UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Wizualizacja

TERMIN REALIZACJI: 19.05.2006r. – 31.05.2007r.

Rozwiń prezentację

OD POMYSŁU DO PROJEKTU
Pomysł stworzenia nowoczesnej przystani wraz z promenadą narodził się z potrzeby dalszego rozwoju istniejącej już w Charzykowach bazy żeglarskiej. Jest wynikiem wieloletniej tradycji, a także rosnących potrzeb społeczności lokalnej i turystów.
Zaistniała pilna potrzeba zrównoważenia rozwoju miejscowości Charzykowy i nadania jej rangi nowoczesnego, urządzonego na miarę potrzeb, zgodnie z europejskimi standardami, centrum obsługi ruchu turystycznego.
Samorządy Miasta i Gminy Chojnice, mając powyższe na uwadze, podjęły działania mające zaspokoić społeczne potrzemy oraz służyć rozwojowi turystycznemu i gospodarczemu subregionu chojnickiego związanego z ziemią charzykowską.
Gmina Miejska Chojnice w partnerstwie z Gminą Chojnice, przygotowała i złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Charzykowy - centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych”, w ramach którego miały być realizowane dwie inwestycje, tj.:

 • budowa przystani dla jachtów,
 • budowa promenady w miejscowości Charzykowy.

Projekt „Charzykowy – centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych” przeszedł pomyślnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną dokonane w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Umiejscowiony został również na wysokiej – piątej  - pozycji po posiedzeniu Pomorskiego Komitetu Sterującego. Z uwagi jednak na niewielką ilość dostępnych środków nie zakwalifikował się do wsparcia z budżetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Spowodowało to konieczność rozwiązania wszelkich zawartych porozumień o wspólnej realizacji przedsięwzięcia.
Jednakże ze względu na otrzymane zapewnienie współfinansowania inwestycji budowy przystani dla jachtów, jako tej o  szczególnym  znaczeniu dla sportu, z budżetu Ministra Sportu, zostały podjęte działania zmierzające do uzyskania alternatywnego źródła finansowania inwestycji.
Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski zaproponował podział pierwotnego projektu na dwie niezależne inwestycje (Miasto Chojnice miałoby zbudować port jachtowy, a Gmina Chojnice promenadę). Zapewnił jednocześnie, że Chojnice otrzymają finansowe wsparcie z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2005-2006.
Wobec zapewnień Marszałka Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do realizacji samodzielnego przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy”.

PRZEDMIOT I CELE
Przedmiotem Projektu była budowa przystani dla jachtów na konstrukcji pomostów istniejących od lat 80-tych XX w. Przystań tworzą:

 • falochrony zewnętrzne (dł. 169,26 m),
 • stałe pomosty: południowy (dł. 73 m) i północny (dł. 50 m),
 • trzy pomosty pływające ( po 48 m dł.),
 • nabrzeże czołowe (dł. 130,2 m),
 • boje cumownicze,
 • pochylnia dla jachtów,
 • 6 ramp uchylnych,
 • pływający pomost dla kajakarzy,
 • elementy wyposażenia (m.in.: oświetlenie, punkty odbioru nieczystości, poboru wody i energii, odbojnice, urządzenia cumownicze).

Łączna powierzchnia pomostów i falochronów to 2000 m². Przystań osłoniła 10.000 m² wody, jest schronieniem dla ok. 100 łodzi żaglowych o długości 6-9 m. Obsłuży też jednostki białej floty. Przyjęte rozwiązania techniczne pozwalają na uzyskanie maksymalnej funkcjonalności obiektu i udostępnienie go większej liczbie użytkowników.

Inwestycja ma na celu:

 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej ziemi chojnickiej i zaborskiej w oparciu o wykorzystanie naturalnych atutów subregionu,
 • poprawa warunków dla rozwoju turystyki i aktywnych form wypoczynku poprzez rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej regionu,
 • zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w turystyce i sportach wodnych,
 • zwiększenie dostępności obiektów sportowo-turystycznych dla osób niepełnosprawnych,
 • realizację polityki wspólnych szans,
 • przedłużenie sezonu turystycznego.

Inwestycja przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu chojnickiego. Pozwala też na wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych regionu.

Zobacz zdjęcia:

Wizualizacje
Zdjęcia z realizacji
Zdjęcia po otwarciu

WYKONAWCY:

Wykonawca dokumentacji budowlanej na budowę przystani dla jachtów:

Pracownia Projektowa p. Wojciecha Karolaka z Gdańska

Wykonawca generalny robót hydrotechnicznych i budowlanych:

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "EKOMEL" Sp. z o.o. z Chojnic oraz NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o. z Gdańska

Wykonawca nadzoru inwestorskiego:

Rejonowy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z Człuchowa

Wykonawca pomostów cumowniczych:

Firma Kowalstwo Artystyczne – Zbigniew Felski

Wykonawca i sponsor dźwigu portowego:

Firma Mostostal Chojnice S. A. i „KEM” Sp. z o. o.


FINANSOWANIE

Ministerstwo Sportu1,1 mln zł
Samorząd Województwa Pomorskiego 3,5 mln zł
Gmina Miejska Chojnice 3,0 mln zł

KOSZTY

Całkowity koszt7,6 mln zł w tym:
Roboty budowlane 7,2 mln zł
Koszty nadzoru inwestorskiego 203,7 tys. zł
Koszty nadzoru autorskiego 610 zł
Koszty promocji projektu 18,7 tys. zł
Koszt inne – towarzyszące 159,2 tys. zł

Uroczyste otwarcie: http://www.miasto.chojnice.pl/?a=16&id=2246


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017