UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2007-2013 jest dokumentem, zgodnie z którym w najbliższych 10 latach, realizowane będą przedsięwzięcia rozwojowe jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni, przedsiębiorstw oraz innych instytucji i organizacji publicznych i prywatnych, ma być też dokumentem spajającym całość przedsięwzięć i działań o charakterze rozwojowym realizowanych w województwie i wspieranych zarówno ze środków UE, jak i ze środków krajowych, w tym prywatnych.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 obejmuje następujące Priorytety w ramach których zawierają się poszczególne działania, których realizacja umożliwić ma osiągnięcie celu strategicznego Programu:

Priorytet 1. Rozwój i innowacje w MŚP.
Priorytet 2. Społeczeństwo wiedzy.
Priorytet 3. Funkcje miejskie i metropolitalne.
Priorytet 4. Regionalny system transportowy.
Priorytet 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku.
Priorytet 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe.
Priorytet 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa.
Priorytet 8. Lokalna infrastruktura podstawowa.
Priorytet 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatyw obywatelskich.
Priorytet 10. Pomoc techniczna.

RPO WP zakłada, że beneficjantami poszczególnych działań programu mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, agencje rozwoju regionalnego, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, spółki prawa handlowego i inne.

W związku z powyższym przedstawiamy tekst Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy uzyskać można w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego - pok. 508 i 509, tel. 3971800 wew. 16, 24, 26.

Pliki do pobrania:
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (2 691 kB)

Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017