TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 23 czerwca 2017 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Strona główna

2017-06-16 Dni Chojnic 2017
Od piątku 23.06 do niedzieli 25.06 Burmistrz Miasta Chojnice oraz Promocja Regionu Chojnickiego zapraszają na cykl imprez związanych z tegorocznymi Dniami Chojnic. Tegoroczna edycja wiąże (...)
2017-05-17 Informacja o tymczasowej organizacji ruchu na Osiedlu Bytowskim 2016-04-08 Konkurs na najlepszą książkę dotyczącą Chojnic 2017-06-22 Nagrody dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2016/2017
W czwartek 22 czerwca w sali obrad ratusza Burmistrz Miasta Chojnice wręczył nagrody dla najlepszych uczniów ze szkół samorządowych oraz katolickich. Uczniów wytypowano (...)
2017-06-22 Ćwiczenia sił Zintegrowanego Systemu Ratowniczego „Tur” w ratuszu
W środę 21 czerwca odbyły się ćwiczenia zgrywające sił Zintegrowanego Systemu Ratowniczego „Tur” powiatu chojnickiego i współdziałanie pracowników Urzędu Miejskiego (...)
2017-06-20 Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020 – uchwała intencyjna
Rada Miejska w Chojnicach po dyskusji podczas posiedzenia Rady Miejskiej 12 czerwca br. przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowana programu polityki zdrowotnej  pn. (...)
2017-06-19 Unijna pomoc dla TPH – inicjatywa Alberta Menheere
W najbliższy piątek 23 czerwca o godz. 16 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach dojdzie do spotkania w sprawie wsparcia dokończenia budowy stacjonarnego hospicjum. Inicjatorem tego działania na (...)
2017-06-19 Strefa ekonomiczna powstaje w Chojnicach
Rozpoczął się podział nieruchomości firmy Regalux o powierzchni 20 ha,  zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 212 i południowej obwodnicy Chojnic. Wydzielona zostanie (...)
2017-06-19 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. "Zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 maja 2021 r." 2017-06-14 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej 2017-06-14 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
2017-06-20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści decyzji znak: KM.6220.35.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04 maja 2016r., dla przedsięwzięcia obejmującego poprawę gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. 2017-06-20 Zapytanie o informację publiczną - data złożenia 12.06.2017- dr Bogusław J. Feder 2017-06-14 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017