TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 29 czerwca 2017 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Strona główna

2017-06-26 XXV Festiwal Sztuki Ulicznej "Chojnicka Fiesta 2017"
1 i 2 lipca Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na płytę Starego Rynku i do Fosy Miejskiej na jubileuszową edycję festiwalu teatralnego "Chojnicka Fiesta". W Chojnicach ponownie (...)
2017-05-17 Informacja o tymczasowej organizacji ruchu na Osiedlu Bytowskim 2016-04-08 Konkurs na najlepszą książkę dotyczącą Chojnic 2017-06-29 Podsumowanie działań Chojnickiego Banku Żywności w 2016 r.
21 czerwca członkowie stowarzyszenia Chojnicki Bank Żywności spotkali się w sali obrad chojnickiego ratusza na walnym zebraniu, podsumowującym działania ChBŻ w 2016 r. Przychody z (...)
2017-06-28 Nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe i artystyczne za 2016 r.
15 sportowców, 4 trenerów i 1 osobowość z życia artystycznego – to tegoroczni beneficjenci nagród Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia sportowe a także w (...)
2017-06-28 Stacja krwiodawstwa w nowym miejscu od 2018 roku
W 2018 roku chojnicki Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza zamierza rozwiązać umowę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku dotyczącą najmu lokalu dla (...)
2017-06-27 Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Chojnicach z 26 czerwca 2017 r.
Rada Miejska w Chojnicach obradowała w poniedziałek 26 czerwca. Posiedzenie rozpoczęło się od oświadczenia przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach Antoniego Szlangi w sprawie rzekomego (...)
2017-06-27 Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic – zespół zadaniowy i eksperci
Na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 74/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. powołany został zespół zadaniowy oraz zespół ekspertów ds. opracowania i wdrożenia (...)
2017-06-26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn." Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach" 2017-06-19 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. "Zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 maja 2021 r." 2017-06-14 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej
2017-06-27 Ogłoszenie naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert. 2017-06-20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści decyzji znak: KM.6220.35.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04 maja 2016r., dla przedsięwzięcia obejmującego poprawę gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. 2017-06-20 Zapytanie o informację publiczną - data złożenia 12.06.2017- dr Bogusław J. Feder
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017