TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 23 listopada 2014 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Strona główna

Nieruchomości Chojnice
2014-11-21 Wyrusz w Trasę Chojnickiego Tura
„Trasa Chojnickiego Tura”, to publikacja dla dzieci w rodzaju terenowej gry edukacyjnej, służąca poznaniu historii Chojnic. Składa się z barwnych ilustracji oraz różnego (...)
2014-11-19 Ręcznik lub koszulka w zamian za oddanie krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku informuje o zaplanowanej akcji z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Każdy krwiodawca, który odda krew (...)
2014-11-13 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Informujemy, że do 30 listopada 2014 r. przyjmowane są wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane planowane na rok 2015 przy obiektach wpisanych do rejestru (...)
2014-11-12 Spotkania konsultacyjne dot. zadań realizowanych w ramach projektu "Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"
Burmistrz Miasta Chojnice informuje o zakończeniu spotkań konsultacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu: „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar (...)
2014-11-11 Obchody Święta Niepodległości
Dzisiaj mieszkańcy Chojnic wraz z władzami samorządowymi wzięli udział w obchodach upamiętniających rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęto się od przemarszu (...)
2014-11-07 Program uroczystości w dniu 11 XI 2014 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Chojnicach w dniu 11 XI 2014 r. Program uroczystości: godz. 10:50 – Zbiórka (...)
2014-11-07 Informacja dot. projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic”
W dniu 07.11.2014 r. w sali obrad Rady Miejskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic. Z materiałami (...)
2014-11-07 Sprawozdanie z realizacji inwestycji Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem zrealizowanych inwestycji w 2014 r. przez  Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Informujemy, że dostępne są (...)
2014-10-29 Rozstrzygnięcie przetargu na zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2014 - 2015 2014-10-28 Rozstrzygnięcie przetargu na „Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2014-2015” 2014-10-15 Rozstrzygnięcie przetargu "Chojnice: Modernizacja 225 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic o numerze POIG.08.03.00-22-061/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".
2011-12-30 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2014-11-07 Dotacje 2015. 2014-10-13 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa stacji elektroenergetycznej GPZ Chojnice Przemysłowa w zakresie budowy pola liniowego 110 kV projektowanego na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym: 2749.
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2014