TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 20 lutego 2017 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Strona główna

2016-04-08 Konkurs na najlepszą książkę dotyczącą Chojnic 2017-02-17 15 lat Parku Wodnego w Chojnicach
W środę 15 lutego 2017 r. w hali widowiskowo sportowej odbyła się uroczystość związana z 15 - leciem funkcjonowania Parku Wodnego w Chojnicach – obecnie spółki Centrum Park (...)
2017-02-17 Chojnicka Wiosna Literacka
II Liceum Ogólnokształcące we współpracy ze stowarzyszeniem Symbioza Kultur, Urzędem Miejskim w Chojnicach oraz „Tygodnikiem Powszechnym” organizują Chojnicką Wiosnę (...)
2017-02-17 72. rocznica wyzwolenia Chojnic
14 lutego 2017 r. minęły 72 lata od wyzwolenia miasta Chojnice w czasie działań wojennych II wojny światowej. Z tej okazji Burmistrz Miasta Chojnice dr Arseniusz Finster złożył kwiaty (...)
2017-02-17 10 - lecie bractwa rycerskiego herbu Tur
W miniony piątek 10 lutego 2017 r. w auli LO. im. Filomatów Chojnickich odbyło się urodzinowe spotkanie z okazji 10-tych urodzin bractwa rycerskiego herbu Tur. Jego założycielem jest (...)
2017-02-17 Promocja 32 tomu „Zeszytów Chojnickich”
Ukazał się najnowszy 32 tom rocznika naukowego „Zeszyty Chojnickie”. Promocja odbyła się 31 stycznia 2017 r. w chojnickim ratuszu. Co zawiera najnowszy tom? 24 artykuły, jak (...)
2017-02-06 Słońce źródłem pozyskiwania energii
Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” realizowanego w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii (...)
2017-01-24 Płatny staż w dziale księgowości DNV GL
2017-02-15 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO "Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Chojnice" 2017-02-15 Informacja z otwarcia ofert na przetargu Przebudowa ul.Człuchowskiej w Chojnicach 2017-02-14 Rozstrzygnięcie przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice"
2017-02-17 Zapytanie o informację publiczną – data złożenia 14.02.2017- Szulc Efekt sp.zo.o. 2017-02-13 Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice 2017-02-09 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017