TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 27 lipca 2016 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Strona główna

Nieruchomości Chojnice
2016-04-08 Konkurs na najlepszą książkę dotyczącą Chojnic 2016-07-22 Zapraszamy na Wystawę Psów Rasowych oraz Wystawę Psów 2. Grupy FCI
Burmistrz Miasta Chojnice, Zarząd Związku Kynologicznego Oddział w Chojnicach oraz Komitet Organizacyjny zapraszają w dniu 30 lipca na III Krajową Wystawę Psów 2. Grupy FCI oraz 31 (...)
2016-07-20 Podpisanie umowy na termomodernizację i przebudowę CHCK
Dnia 18 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum (...)
2016-07-14 Zapowiedź sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w Chojnicach
W dniu 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach odbędzie się XXIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zachęcamy do zapoznania się (...)
2016-07-09 Energa Sailing Cup Chojnice – Charzykowy 2016
Od piątku 8 lipca trwają w Charzykowach regaty z cyklu Energa Sailing Cup w klasie Optimist grupy A o Puchar ChKŻ Chojnice. Są to ostatnie eliminacje przed wielkim finałem, który (...)
2016-07-07 Wniosek o dofinansowanie transportowego węzła integrującego złożony
W dniu 1 lipca 2016 r. w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Pomorskiego o konkursie dla Działania 9.1. Transport miejski Podziałanie 9.1.2. Transport miejski w ramach Osi (...)
2016-07-07 Nagroda Główna dla Chojnickiego Studia Rapsodycznego
Chojnickie Studio Rapsodyczne zdobyło nagrodę główną podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Policach. Nagrodę w postaci czeku o wartości 1500 zł przyznano za spektakl (...)
2016-07-07 Sposób na bezrobotnych w wieku 50+ i 60+
W dniu 1 czerwca 2016 r. w człuchowskim ratuszu, Stowarzyszenie Na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości z Chojnic zorganizowało spotkanie poświęcone problemom bezrobocia i społecznemu (...)
2016-07-26 Ogłoszenie o przetargu "Pełnienie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-07-25 Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro „Dowóz z terenu miasta Chojnice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice, wraz z zapewnieniem opieki”. 2016-07-20 Ogłoszenie o przetargu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Niemcewicza, Tuwima, odcinek ul. Konopnickiej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem"
2016-07-25 Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice i możliwościach zapoznania się z ich treścią 2016-07-19 MOPS - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2016-07-07 Informacje podsumowujące konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice wraz z projektem uchwały uwzględniającym zmiany
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2016