UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Strona główna

Woda z kranu

2017-10-05 Wspólnie czytamy, książki zdobywamy!
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zgłosiła się do akcji Przerwa na wspólne czytanie, organizowanej przez Kinder Mleczną Kanapkę. Dzięki głosom oddanym przez czytelników, (...)
2017-08-16 Pomoc dla poszkodowanych huraganem 2017-08-16 Zakaz wstępu do Lasku Miejskiego (aktualizacja)
 Szanowni mieszkańcy! Trwa usuwanie szkód na miejskich obszarach zielonych, spowodowanych nawałnicą, która spustoszyła północną Polskę w nocy z 11 na 12 (...)
2017-08-14 Informacja o pomocy dla osób poszkodowanych na terenie miasta Chojnice
W związku z wydarzeniami o charakterze klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, informuję, że na terenie miasta Chojnice uruchomiono rządowe wsparcie dla (...)
2017-05-17 Informacja o tymczasowej organizacji ruchu na Osiedlu Bytowskim 2017-10-23 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach - transmisja 2017-10-23 II Dni Tischnerowskie – 24 i 25 października
W najbliższy wtorek i środę zapraszamy na II Chojnickie Dni Tischnerowskie, tym razem zorganizowane pod hasłem „Tischner jako wychowawca”. We wtorek od godz. 8.30 do 16 w sali (...)
2017-10-23 Spektakl "Terror 2.0" - Chojnickie Studio Rapsodyczne zaprasza w piątek 28 października
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza 28 października 2017 r. na spektakl Chojnickiego Studia Rapsodycznego "Terror 2.0". Przedstawienie będzie można zobaczyć w auli Szkoły (...)
2017-10-20 Informacja o wynikach postępowania "Zarządzanie projektem na stanowisku Koordynator merytorycznego projektu i Asystent koordynatora w Projektach: 1. Aktywne przedszkolaki – upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice, 2. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice" 2017-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie dróg w Chojnicach w okresie zimowym 2017-2018" 2017-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2017-2018"
2017-10-10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice KM.6220.1.2017 2017-10-04 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany (aktualizacji) Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice 2017-10-02 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017